Dokumentar, TV-produksjon og oppdragsfilm

Empati

Empati – oppdragsfilm for Sørlandet Sykehus

Majorens sønn

Majorens Sønn – dokumentarfilm NRK

Fjellmat med Rune & Margit & Moi

Fjellmat med Rune, Margit & Moi – 2 serier for TV2

Heim te jol

Heim te jol - musikkvideo

Kvalitet

Det er både i vår og i våre oppdragsgiveres interesse at vi leverer produkter av høy kvalitet, både med tanke på innhold og teknisk nivå. Vi tilpasser teknologi til våre prosjekter. De viktigste arbeidsverktøyene til opptak er ARRI Amira. I tillegg har vi også mindre kamera og rigger. I etterarbeidet jobber vi på Adobe Premiere Pro.

 
 
Kontaktinformasjon

Adresse: Vognsneset 42, 4640 Søgne
E-post: frode@dokufilm.no
Telefon: 907 38 049