Dokufilm


Dokufilm as er et produksjonsselskap som lager dokumentarfilm, kortfilm og info/undervisningsfilm for  TV, offentlige virksomheter, organisasjoner og næringsliv.


Vi startet opp som firma i 2005 og har gjort en rekke egne prosjekter  og deltatt på prosjekter for andre produksjonsselskap. For min del har jeg jobbet i ulike private produksjonsselskap siden 1985. Som fotograf og klipper i starten, men etter hvert også på manus og regi. I 1998 gikk jeg ut som freelance fotograf og

startet eget firma etter hvert. 


I dag jobber vi med ARRI Amira og Panasonic Varicam som de viktigste arbeidsverktøyene på opptakssiden. Men vi har også mindre kamera som Nikon 5D og Panasonic GH 4 og kamerariggen fra FreeFly. På etterarbeid jobber vi både på AVID og på  Final Cut Pro 7.0 versjon.